Ludimus

Praktijk voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en ouders

In verband met een verbouwing van de praktijk is Ludimus voor nog onbekende tijd gesloten en wordt er geen hulpverlening geboden. Via de vereniging NVVS (www.speltherapie.net) kunt u op zoek gaan naar een andere praktijk in uw omgeving.

U merkt dat uw kind al een tijdje niet lekker in zijn of haar vel zit. In hulpverlenings land is het zoeken waar u dan terecht kunt. Ludimus is een kleinschalige praktijk die ondersteuning kan bieden aan ouders en kinderen op een laagdrempelige manier. U maakt zich zorgen om uw kind en heeft de behoefte om dit met iemand te delen. Dit kan over uiteenlopende problemen gaan die te maken hebben met de ontwikkeling en of opvoeding van uw kind. Er wordt samen een gesprek gepland om de situatie van u en uw kind in kaart te brengen. Afhankelijk van dit gesprek worden er vervolg afspraken gemaakt. U heeft hier zelf de regie in. Dit kunnen vervolggesprekken met u als ouder/verzorger, met u en uw kind of met het kind alleen. Ludimus maakt in het contact met kinderen gebruik van speltherapie.

Waarom speltherapie?

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om zicht te krijgen op de ontwikkeling en de belevingswereld van het kind. Kinderen vinden het vaak lastig om over hun problemen te praten, maar in spel laten ze onbewust veel zien over wat hen bezig houdt. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Spel is de taal van het kind.

Wanneer speltherapie?

Wanneer  (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

Er kan aan de volgende problemen gedacht worden

  • Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet
  • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
  • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s
  • Veel aandacht vragen en grenzen opzoeken
  • Moeite hebben in de omgang met leeftijdsgenootjes
  • Moeite hebben in de omgang met ouders/volwassenen

Hoe werkt speltherapie?

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken. 

De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende  grondhouding en is voorspelbaar.


Werkwijze

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Ludimus. Vervolgens wordt er een gesprek gepland. In dit kennismakingsgesprek wordt uw situatie in kaart gebracht en krijgt u meer informatie over wat Ludimus te bieden heeft. Daarna kunt u besluiten of u vervolgafspraken wilt. Als uw kind voor speltherapie in aanmerking komt dan zijn er vaak meer spelsessies nodig om uw kind verder te helpen. Een traject varieert tussen de 3-15 sessies. Dit is afhankelijk van de problematiek en hoe het proces verloopt. Als uw kind zich steeds fijner gaat voelen en u heeft voldoende handvatten om verder te kunnen wordt er toegewerkt naar een afronding.
 

 

Overige hulpverlening

Ouders

In het ouderschap kunt u tegen allerlei situaties aanlopen en afvragen hoe er mee om te gaan. Welk gedrag past bij de ontwikkeling van een kind, tiener, jongere? Wat heeft het dan nodig? En hoe kunt u dat bieden? Iedere ouder heeft de intentie om het ouderschap zo goed mogelijk in te vullen. Ludimus kan met u meedenken.

Jongeren

Als jongere gebeurt er veel in je leven. Je ben op zoek naar jezelf, je vormt een eigen mening; je wordt zelfstandiger; je bouwt aan je toekomt! In deze periode kun je je ook wel eens "niet happy" voelen of wil je over dingen praten. Bij Ludimus kunnen we samen kijken wat je nodig hebt om je beter te voelen.  

Kosten

  • 35 euro per consult
  • Deze hulpverlening wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar
  • Alleen contante betaling mogelijk