Ludimus

Praktijk voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en ouders

U merkt dat uw kind al een tijdje niet lekker in zijn of haar vel zit. In hulpverlenings land is het zoeken waar u dan terecht kunt. Ludimus is een kleinschalige praktijk die ondersteuning kan bieden aan kinderen en ouders. Kinderen krijgen hulp via speltherapie. Dit is een vorm van psychotherapie, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. De naam "Ludimus" is latijns voor "wij spelen". Met ouders zijn er regelmatig gesprekken en zo nodig met andere betrokkenen zoals b.v. school. Door een goede samenwerking wordt de kans van slagen groter.

Waarom speltherapie?

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Wanneer speltherapie?

Wanneer  (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

Er kan aan de volgende problemen gedacht worden

 • Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet
 • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
 • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s
 • Hechtingsproblemen
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag
 • Moeilijkheden in de omgang met ouders/volwassenen

Hoe werkt speltherapie?

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken. 

De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende  grondhouding en is voorspelbaar.


Werkwijze

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Ludimus. Vervolgens wordt er vrijblijvend en kosteloos een gesprek gepland. In dit kennismakingsgesprek wordt uw situatie in kaart gebracht en krijgt u meer informatie over wat Ludimus te bieden heeft. Daarna kunt u besluiten of u een traject wilt starten. De eeste fase is een observatie van 3-5 spelsessies en zo nodig een tweede oudergesprek. Daarna ontvangt u een samenvattend verslag en een advies. Vaak zijn er meer spelsessies nodig om uw kind verder te helpen. Een traject varieert tussen de 10-25 sessies. Dit is afhankelijk van de problematiek en hoe het proces verloopt. Als uw kind zich steeds fijner gaat voelen wordt er toegewerkt naar een afronding.
 

 

Overige hulpverlening

Ouders

In het ouderschap kunt u tegen allerlei situaties aanlopen en afvragen hoe er mee om te gaan. Welk gedrag past bij de ontwikkeling van een kind, tiener, jongere? Wat heeft het dan nodig? En hoe kunt u dat bieden? Iedere ouder heeft de intentie om het ouderschap zo goed mogelijk in te vullen. Ludimus kan met u meedenken.

Jongeren

Als jongere gebeurt er veel in je leven. Je ben op zoek naar jezelf, je vormt een eigen mening; je wordt zelfstandiger; je bouwt aan je toekomt! In deze periode kun je je ook wel eens "niet happy" voelen of wil je over dingen praten. Bij Ludimus kunnen we samen kijken wat je nodig hebt om je beter te voelen.  

Kosten


 • kennismakingsgesprek is kosteloos
 • spelsessie van 45 minuten €60 incl. BTW
 • vervolggesprek €60 per gesprek incl. BTW
 • consult varierend van €25 tot €60 incl. BTW afhankelijk van de duur van het gesprek/therapie
 • Neem contact op met uw zorgverzekeraar met betrekking tot een eventuele vergoeding van hulp (speltherapie) bij Ludimus. Deze hulpverlening valt binnen uw aanvullende pakket (alternatieve geneeswijze)